สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
Download Application Form

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

Siam Metals Association was established and operated for a long time until the count is up to 70 years, the Association of Metal Thailand. Committee members include dealers, manufacturers, importers and exporters of steel products, ferrous metals and more than 240 peopleWhich formed the basis for medium and large industries such as construction and real estate industry. Automotive Industry Machinery Industry Industrial appliances, etc., thus leading to the creation of employment and income for the country-driven economy of the country significantly.


SIAM METALS ASSOCIATION

SIAM METALS ASSOCIATION

 

สารจาก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

สารจาก นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สารจาก หอการค้า ไทย-จีน

 

สารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กจีน

 

สารจาก สมาคมวิเทศพานิช ไทย-จีน

 

สารจาก สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย

 

สารจากรัฐบาลจีน

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION