สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

            สมาคมโลหะไทยได้ก่อตั้งและดำเนินการมาจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๗๐ ปีแล้ว ปัจจุบันสมาคมโลหะไทย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการและสมาชิกผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์เหล็ก โลหะ และเครื่องเหล็กต่างๆ มากกว่า 240 ราย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จึงนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ


SIAM METALS ASSOCIATION

SIAM METALS ASSOCIATION

 

สารจาก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

สารจาก นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สารจาก หอการค้า ไทย-จีน

 

สารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กจีน

 

สารจาก สมาคมวิเทศพานิช ไทย-จีน

 

สารจาก สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย

 

สารจากรัฐบาลจีน

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION