สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
Download Application Form

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

Siam Metals Association was established and operated for a long time until the count is up to 70 years, the Association of Metal Thailand. Committee members include dealers, manufacturers, importers and exporters of steel products, ferrous metals and more than 240 peopleWhich formed the basis for medium and large industries such as construction and real estate industry. Automotive Industry Machinery Industry Industrial appliances, etc., thus leading to the creation of employment and income for the country-driven economy of the country significantly.

นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์, นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ, เตียเต็กเส็ง (1976) บจก.

 

ชื่อ                นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์

ตำแหน่ง         นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

สำนักงาน        บริษัท  เตียเต็กเส็ง (1976)  จำกัด

ประเภทธุรกิจ    ฉนวนกันความร้อน, มาตรวัด, ท่อและหน้าแปลน, ข้อหมุน,ยาง, แคลเซียมซิลิเกต

ที่ตั้งสำนักงาน  689-691ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. 10100

โทรศัพท์         02-236-1091, 02-236-1156, 02-639-4020

                      แฟกซ์  02-236-1177, 02-237-4984

 

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION