สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

暹罗五金公成立,并长时间操作,直至计数长达70年金属泰国协会委员会成员包括经销商,制造商,进口商钢铁产品出口国有色金属和超过240人

这就形成于大中型的行业,如建筑和房地产行业的基础。汽车工业机械工业工业电器等,从而导致创造就业机会和收入的显著国家的国家推动经济。

วันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท EMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD จากประเทศจีน มาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรยนต์กลไก กับเครื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี AI

                18 กันยายน 2562 บริษัท EMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD จากประเทศจีน มาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรยนต์กลไก กับเครื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี AI ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค กรุงเทพฯ เช้าวันนี้พิธีเปิดงานนิทรรศการ ท่านนายกสมาคม คุณมนชัย  เรืองศรีนุกุลกิจ ให้เกียรติรับเชิญเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานนี้ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคุณสมเกียรติ  จิวะวัฒนาศักดิ์ ,อุปนายก คุณวิกรม เผ่าวนิช คุณบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล,คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ, คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล ,คุณจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ ,คุณฉัตรชัย  ปัญจธนมงคล, คุณวรกฤต อธิวัชรการ, คุณพิเชฐ งามธนกิจจา กรรมการบริหาร คุณสุพจน์ วุฒิธนาเครษฐ์,คุณพิชัย อัมพรเรืองรอง รับเชิญเข้ามาร่วมงานในการนี้

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION