สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

            สมาคมโลหะไทยได้ก่อตั้งและดำเนินการมาจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๗๐ ปีแล้ว ปัจจุบันสมาคมโลหะไทย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการและสมาชิกผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์เหล็ก โลหะ และเครื่องเหล็กต่างๆ มากกว่า 240 ราย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จึงนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 18 กันยายน 2562 บริษัท EMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD จากประเทศจีน มาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรยนต์กลไก กับเครื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี AI

                18 กันยายน 2562 บริษัท EMEC INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD จากประเทศจีน มาจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเครื่องจักรยนต์กลไก กับเครื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี AI ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค กรุงเทพฯ เช้าวันนี้พิธีเปิดงานนิทรรศการ ท่านนายกสมาคม คุณมนชัย  เรืองศรีนุกุลกิจ ให้เกียรติรับเชิญเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานนี้ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคุณสมเกียรติ  จิวะวัฒนาศักดิ์ ,อุปนายก คุณวิกรม เผ่าวนิช คุณบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล,คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ, คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล ,คุณจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ ,คุณฉัตรชัย  ปัญจธนมงคล, คุณวรกฤต อธิวัชรการ, คุณพิเชฐ งามธนกิจจา กรรมการบริหาร คุณสุพจน์ วุฒิธนาเครษฐ์,คุณพิชัย อัมพรเรืองรอง รับเชิญเข้ามาร่วมงานในการนี้

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION