สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

暹罗五金公成立,并长时间操作,直至计数长达70年金属泰国协会委员会成员包括经销商,制造商,进口商钢铁产品出口国有色金属和超过240人

这就形成于大中型的行业,如建筑和房地产行业的基础。汽车工业机械工业工业电器等,从而导致创造就业机会和收入的显著国家的国家推动经济。

วันที่ 8 กันยายน 2562 ด้วยสมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) ประเทศไทยจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คลาวด์+AI กับอานาคตธุรกิจในประเทศไทย”

                8 กันยายน 2562 ด้วยสมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) ประเทศไทยจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คลาวด์+AIกับอานาคตธุรกิจในประเทศไทย”โดยทีมงานหัวเว่ย คุณโจวเจิ้น,คุณหวังหงซิน, คุณหม่าหงเหว่ย,คุณซุยซั่วและคุณเหอเทียนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยสำนักงานใหญ่ของจีน เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ห้องบอลรูมเรดิสัน บลูพลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิทย 27  กรุงเทพฯ โดยทางสมาคมโลหะไทยนายกสมาคม คุณมนชัย  เรืองศรีนุกุลกิจ ,อุปนายก คุณวิกรม เผ่าวนิช ,คุณวิบูลย์ สุตันติวรคุณ ,คุณบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล , คุณเอนก จงเสถียร, คุณพลัฏฐ์  ศิริกุลพิสุทธิ์ ,คุณจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ , คุณธนาวัฒน์  ไพศาลศรีศิลป์ , คุณพธนศักดิ์ เตชชาติวนิช เข้าร่วมสัมมนาในการนี้

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION