สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
Download Application Form

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

Siam Metals Association was established and operated for a long time until the count is up to 70 years, the Association of Metal Thailand. Committee members include dealers, manufacturers, importers and exporters of steel products, ferrous metals and more than 240 peopleWhich formed the basis for medium and large industries such as construction and real estate industry. Automotive Industry Machinery Industry Industrial appliances, etc., thus leading to the creation of employment and income for the country-driven economy of the country significantly.

วันที่ 8 กันยายน 2562 ด้วยสมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) ประเทศไทยจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คลาวด์+AI กับอานาคตธุรกิจในประเทศไทย”

                8 กันยายน 2562 ด้วยสมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) ประเทศไทยจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คลาวด์+AIกับอานาคตธุรกิจในประเทศไทย”โดยทีมงานหัวเว่ย คุณโจวเจิ้น,คุณหวังหงซิน, คุณหม่าหงเหว่ย,คุณซุยซั่วและคุณเหอเทียนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยสำนักงานใหญ่ของจีน เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ห้องบอลรูมเรดิสัน บลูพลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิทย 27  กรุงเทพฯ โดยทางสมาคมโลหะไทยนายกสมาคม คุณมนชัย  เรืองศรีนุกุลกิจ ,อุปนายก คุณวิกรม เผ่าวนิช ,คุณวิบูลย์ สุตันติวรคุณ ,คุณบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล , คุณเอนก จงเสถียร, คุณพลัฏฐ์  ศิริกุลพิสุทธิ์ ,คุณจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ , คุณธนาวัฒน์  ไพศาลศรีศิลป์ , คุณพธนศักดิ์ เตชชาติวนิช เข้าร่วมสัมมนาในการนี้

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION