สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

            สมาคมโลหะไทยได้ก่อตั้งและดำเนินการมาจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนานถึง ๗๐ ปีแล้ว ปัจจุบันสมาคมโลหะไทย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการและสมาชิกผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์เหล็ก โลหะ และเครื่องเหล็กต่างๆ มากกว่า 240 ราย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จึงนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 8 กันยายน 2562 ด้วยสมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) ประเทศไทยจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คลาวด์+AI กับอานาคตธุรกิจในประเทศไทย”

                8 กันยายน 2562 ด้วยสมาคมเจียงเจ้อ (เซียงไฮ้) ประเทศไทยจัดงานสัมมนา ครั้งที่ 6 หัวข้อ “คลาวด์+AIกับอานาคตธุรกิจในประเทศไทย”โดยทีมงานหัวเว่ย คุณโจวเจิ้น,คุณหวังหงซิน, คุณหม่าหงเหว่ย,คุณซุยซั่วและคุณเหอเทียนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยสำนักงานใหญ่ของจีน เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ห้องบอลรูมเรดิสัน บลูพลาซ่า ชั้น 4 สุขุมวิทย 27  กรุงเทพฯ โดยทางสมาคมโลหะไทยนายกสมาคม คุณมนชัย  เรืองศรีนุกุลกิจ ,อุปนายก คุณวิกรม เผ่าวนิช ,คุณวิบูลย์ สุตันติวรคุณ ,คุณบุญชัย ลิ้มสุขศรีกุล , คุณเอนก จงเสถียร, คุณพลัฏฐ์  ศิริกุลพิสุทธิ์ ,คุณจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ , คุณธนาวัฒน์  ไพศาลศรีศิลป์ , คุณพธนศักดิ์ เตชชาติวนิช เข้าร่วมสัมมนาในการนี้

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION