สมาคมโลหะไทย


SIAM METALS ASSOCIATION
Download Application Form

    Login    Register

TH / EN / CN
สมาคมโลหะไทย
SIAM METALS ASSOCIATION

Siam Metals Association was established and operated for a long time until the count is up to 70 years, the Association of Metal Thailand. Committee members include dealers, manufacturers, importers and exporters of steel products, ferrous metals and more than 240 peopleWhich formed the basis for medium and large industries such as construction and real estate industry. Automotive Industry Machinery Industry Industrial appliances, etc., thus leading to the creation of employment and income for the country-driven economy of the country significantly.


Activities

SIAM METALS ASSOCIATION

 

สมาคมโลหะไทย ร่วมถวายพระพร

 

สมาคมโลหะไทย เยือน สมาคมโลหะฟิลิปปินส์

 

สมาคมโลหะไทย เยือนไต้หวัน

 

ประชุมกรรมการสมาคมโลหะไทย สมัยที่ 25 ครั้งที่ 1 เมื่อวันทื่ 23 กรกฎาคม 2559

 

งานครบรอบ 86 ปี สมาคมโลหะฮ่องกง 19 -21 กันยายน 2559

 

คณะกรรมการที่จะไปร่วมงานเชื่อมสัมพันธ์สมาคมโลหะมาเลเซีย

Copyright SIAM METAL ASSOCIATION